неделя, 20 май 2012 г.

Точка

"Ако се махне дясната стена на средната ваничка, от тази страна на кухината ще излети изхвърлено с помощта на пружина чекмедженце, направено от орехово дърво. Това чекмедженце съдържа ръкопис, навит като тръба и замотан в откъснат от някакъв комикс лист. Комиксът изобразява бик, от чиито челюсти тече пяна. На гърба му яздят младеж и девойка, обърнати един към друг. Комиксът е на английски и е озаглавен "Third Argument". Когато се махне комиксът, появява се споменатият ръкопис. Това е тетрадка, чиито листове, изписани със зелено мастило, напомнят на попивателна хартия и имат едва забележим знак, че хартията е екологически чиста. Върху жълтеникавата основа на кориците има разсипани стръкове дребни сини цветчета. Самият ръкопис е дело на мъжка ръка и наподобява дневник, но на места има залепени изрезки от печатен текст. По-нататък съобщаваме текста изцяло.
Писан е на сръбски език в Париж. "

:)